Tijdelijke corona-terrassen mogen misschien toch blijven

De verleende vergunningen voor de tijdelijke corona terrassen zouden oorspronkelijk eindigen per 1 november 2022. Maar in het coalitieakkoord staat dat de tijdelijke corona-terrassen mogen blijven, tenzij er sprake is van overlast. Bewoners worden dus geacht aan te tonen dat er sprake is van overlast. De VVAB helpt bewoners die bezwaarschriften willen indienen zodra dat nodig is.

Meer informatie op de website van VVAB.

Kaart gemeente Amsterdam met overzicht van tijdelijke terrassen en vergunningen.