Over ons

Medio januari 2015 is het initiatief ontstaan voor Stichting De NachtWacht opgericht door Amsterdammers als buurtplatform om de belangen van bewoners c.q. eigenaren van huizen en bedrijven op en rondom het Rembrandt- en Thorbeckeplein te behartigen.

Dat heeft onder andere geleid tot de pilot om in samenwerking met handhaving en horeca de overlast terug te dringen. De meetbare resultaten daarvan zijn:

  • Het schoonmaken van de pleinen
  • Verminderen geluidsoverlast door aanwezigheid van de hosts
  • Waarderen van een betere relatie met de ondernemers
  • Het bewoners diner

We zijn er nog niet. Dit is een begin. Nu moeten we de behaalde resultaten vasthouden en verder uitbouwen.