Doelstelling

  • Belangenbehartiging bewoners/eigenaren van woningen en bedrijven in het gebied omsloten door de Amstel en de Vijzelstraat in samenwerking met andere bewoners- en belangengroepen.
  • Gesprekspartner bij overleg met overheden, instanties en andere belangenorganisaties met als doel het terugdringen van de overlast en het leefbaar houden van de buurt.