Donatie

Als Stichting Buurtplatform De Nachtwacht zetten wij ons belangeloos in voor onze buurt. Uiteraard willen ook wij de vruchten plukken van onze werkzaamheden voor de leefbaarheid van onze buurt.

Dat neemt niet weg dat er soms kosten worden gemaakt om alles in stand te houden en om onze werkzaamheden uit te voeren.

Een vrijwillige bijdrage ter dekking van onze kosten wordt altijd op prijs gesteld. Een donatie kunt u overmaken op bankrekening DE64 1001 1001 2620 9302 23 op naam van P. Hanraets.