Overlast melden

Overlast meldt u op de eerste plaats bij de gemeente. Op basis van meldingen houdt de gemeente statistiek bij welke overlast op welke locatie voorkomt. Dat is de basis voor plannen om overlast aan te pakken. Overlast die niet in de statistiek voorkomt, bestaat niet voor de gemeente en wordt dus ook niet aangepakt. Politie meldingen (112 / 0900-8844) komen op dit moment nog niet in de statistiek voor, omdat die systemen nog niet zijn gekoppeld. Daar wordt wel aan gewerkt. Belangrijk om te weten.

Vanuit N8W8 vinden we deze aanpak wat kort door de bocht, omdat het initiatief teveel bij bewoners komt te liggen. Zelf hebben we ook regelmatig contact met de gemeente over geconstateerde overlast en boeken we meer dan eens concreet resultaat.

Overlast melden bij Nachtwacht

Komt u er niet uit of heeft u het idee dat er niets gebeurt met uw meldingen, neem dan contact op met Nachtwacht via email overlast@n8w8buurt.nl
In onze contacten met de gemeente nemen we dit dan mee. Toezeggingen kunnen we uiteraard niet doen, maar in het algemeen zien we wel resultaat van ons overleg. Let op: Dit is geen vervanging van een overlastmelding bij de gemeente. Maak ook melding bij de gemeente.

Overlast melden bij de gemeente

Overlast melden via telefoon 14020 of via https://www.amsterdam.nl/overlast

14020 is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Bij ernstige overlast 0900-8844 en bij gevaar 112. Dit laatste geldt ook voor ondernemers (horeca, bioscoop etc).

Melden ook als er niet direct iemand komt, heeft zeker zin. Daarmee komt bv een overlast locatie in beeld. Een overlastlocatie komt hoger in de prioriteit.

Enkele voorbeelden waar u overlast meldt:

  • Iemand slaat een fles stuk en komt bedreigend over 112
  • Geluidsoverlast horeca-zaak 14020
  • Schreeuwer op straat 14020
  • Blijkt dezelfde schreeuwer dreigend/verward dan schaalt THOR (handhaving) op naar politie
  • Groepje dat lang voor de deur blijft hangen in de avond/nacht en veel herrie maakt 14020
  • Klant heeft gas/pepperspray bij zich in een horecazaak 112
  • Vechtpartij in de bioscoop 112