Overlast parkeren deelscooters

Sinds enige zien wij deelscooters van Felyx en Check in ons straatbeeld. De gemeente heeft deze organisaties voor 2 jaar een vergunning verleend als experiment om te onderzoeken in hoeverre de deelscooters bijdragen aan de deur-tot-deur reis, het gebruik van OV en het terugdringen van autoritten in de stad.

Als N8W8 zijn we geen tegenstander van dit initiatief, maar we merken wel dat het na gebruik slordig parkeren tot de nodige irritatie leidt bij bewoners. Deelscooters zijn geen eigendom van de gebruiker en daarom is er kennelijk ook minder zorg hoe men deze na gebruik achterlaat. Geparkeerde deelscooters zijn aangetroffen pal voor de voordeur van woningen, tussen fietsnietjes en zelfs op een invalidenparkeerplaats.

Vanuit N8W8 zijn we met de gemeente in gesprek om deze overlast in te dammen. In deelscooters is techniek opgenomen die bepaalt op welke plaats men de huur kan eindigen en waar niet. De gemeente maakt afspraken met de verhuurder over deze gebieden. Onze contacten met de gemeente zijn er op gericht om deze parkeergebieden beter af te stemmen.

Wanneer u nog steeds overlast ervaart ontvangen we graag foto’s met adres en tijdstip. Die informatie gebruiken we in de contacten met de gemeente. Zonder foto kunnen we helaas niets met een klacht. Zie de pagina “Bestuur” voor de email adressen.

Voor meer informatie https://www.amsterdam.nl/deelvervoer/deelscooter/

Update: de gemeente heeft naar aanleiding van onze klachten aanvullende afspraken gemaakt met de verhuurders waardoor de grootste problemen zijn opgelost. Indien u nog steeds problemen ervaart door het parkeren van deelscooters horen we dat uiteraard graag.