Inspraak aanpassingen handhavingsstrategie Horeca

Tot en met 15 maart 2024 kan er gereageerd worden op de aangepaste Handhavingsstrategieën Horeca (APV), Alcoholwet, Muziekgeluid. Meer informatie en de betreffende documenten staan op Inspraak aanpassen handhavingsstrategieën horeca – Gemeente Amsterdam. Naast deze inspraakpagina vraagt de gemeente gericht aandacht voor de mogelijkheid om te reageren op de aangepaste strategieën. Ook organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten op 15 februari en 26 februari. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via de inspraakpagina.

Verder, op de inspraakpagina staat ook een raadsbrief met de ontwikkelingen rondom horeca, zoals het horecabeleid en risicogestuurd toezicht. De raadsbrief staat TKN op de agenda van de commissie AZ van a.s. donderdag 15 februari. Over risicogestuurd toezicht informeert VTH apart.

Overleg autoluw brug Herengracht/Thorbeckeplein in uitgaansnachten

Op 23 januari is met de gemeente een vervolgoverleg gevoerd over de langdurige taxi- en verkeersoverlast rondom de brug Herengracht/Thorbeckeplein in de uitgaansnachten. De wens van bewoners is om de Herengracht tussen Vijzelstraat en Utrechtsestraat plus de reguliersgracht daar tussenin tijdens de uitgaansnachten voor alle verkeer af te sluiten.

De gemeente heeft zelf een ander verkeerscirculatieplan voorgesteld waar de meeste bewoners niet enthousiast op hebben gereageerd. Dat plan raakt niet alleen de Herengracht, maar ook de Keizersgracht. Voor de gemeente is het een experiment om te beoordelen of dit wel werkt en bewoners meer nachtrust geeft. Werkt ook dit plan niet, dan heeft de gemeente toegezegd met verdergaande maatregelen te komen.

Als bijkomend resultaat zien wij nu in de nacht meer gerichte acties van politie en hosts om de overlast op straat daadwerkelijk aan te pakken en ook bekeuringen uit te schrijven. Bewoners zijn deze nachtelijke snelweg en claxonconcerten meer dan zat!

Nieuwjaarsborrel – 10 januari

Op 10 januari organiseerde N8W8 haar nieuwjaarsborrel voor buurtbewoners bij Cafe Brug 34 aan de Utrechtsestraat. Het was een gezellig samenzijn van bekende en ook nieuwe gezichten. Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we geproost op het nieuwe jaar en konden we de belangrijkste onderwerpen die in onze buurt leven met elkaar bespreken.

Parkeergedrag

Ergert u zich ook wel eens aan wat u op de stoep voor de deur aantreft? U hoeft niet alles te accepteren wat er op straat voor uw deur gebeurt.

Lukt het niet om structurele problemen op te lossen, stuur ons dan per email een foto met adres/tijdstip en wij nemen dat mee in ons overleg met de gemeente. Zonder foto kunnen we niet veel.

Over deze situatie schrijft de gemeente het volgende:

Een Canta mag op de stoep worden geparkeerd. Het mag echter niet zondermeer. In artikel 4.27 van de APV is geregeld dat er niet hinderlijk mag worden geparkeerd.

APV Artikel 4.27 Parkeren van fietsen en bromfietsen

1.Het is verboden een fiets, bromfiets of gehandicaptenvoertuig te parkeren als daardoor:
a. op de weg de doorgang wordt gehinderd of belemmerd;
b. de veiligheid of de doorstroming van of het uitzicht voor het verkeer wordt belemmerd;
c. schade ontstaat of
d. voor een bewoner of gebruiker van het gebouw waartegen of waarvoor de fiets, bromfiets of het gehandicaptenvoertuig staat geparkeerd, de doorgang of het uitzicht wordt belemmerd.

In een situatie zoals op de foto dan mag handhaving of de politie gebeld worden. Zowel voor politie als handhaving geldt dat zij in een dergelijke situatie kunnen optreden.

Taxi overlast brug Thorbeckeplein

Half november had de gemeente overleg met N8W8 ingepland om verder te praten over maatregelen om taxi overlast rondom brug Herengracht / Thorbeckeplein aan te pakken. Vanuit N8W8 hebben we ook enkele bewoners gevraagd om aan dat overleg deel te nemen. Wegens storm en organisatorische oorzaken heeft de gemeente dat overleg uitgesteld. Omdat een maand later door de gemeente nog steeds geen nieuw overleg is ingepland, hebben we een herinnering gestuurd. Waarschijnlijk wordt het januari wegens drukte bij de gemeente.

Wel laat de gemeente alvast het volgende weten:

De afgelopen tijd is in de omgeving van de brug bij het Thorbeckeplein door:
  • de hosts (rode jasjes) gelet op de omgeving en hebben zij veelvuldig chauffeurs aangesproken om door te rijden
  • het team taxi-handhaving veelvuldig opgetreden op taxi’s in deze omgeving
  • heeft politie acties uitgevoerd op de taxi’s
  • daarnaast is er natuurlijk de gebruikelijke inzet van taxi hosts op de donderdag, vrijdag en zaterdag

Vanuit N8W8 zetten wij samen met buurtbewoners in op verdergaande maatregelen.

Statiegeld automaat

Na het ambassadeursoverleg over de afvalproblematiek is kort overleg geweest met de gemeente over mogelijkheden om op het Rembrandtplein een statiegeld automaat te plaatsen met als doel om de problematiek van opengebroken afvalbakken aan te pakken.

Los van de gemeente zijn we ook in direct contact met statiegeldnederland.nl om te kijken hoe we dat het beste kunnen organiseren. Deze organisatie is betrokken bij het plaatsen van dergelijke automaten.

Graag horen we ook van bewoners hoe die tegen de afvalproblematiek aankijken en wat die van het initiatief vinden om zo’n automaat te plaatsen.

Ambassadeursoverleg – Afvalinzameling

Op 10 oktober stond het ambassadeursoverleg in het teken van afvalinzameling en het schoon houden van onze leefomgeving. Vanuit verschillende afdelingen van de gemeente werd een toelichting gegeven op hun werkzaamheden.

Schoon houden van onze leefomgeving is een belangrijke prioriteit. Afvalmeldingen via de website (zie onze pagina voor melden overlast) of telefonisch via 14020 worden doorgaans snel opgepakt. Via internet een foto bijvoegen kan helpen om de afvalmelding sneller opgelost te krijgen.

Een van de onderwerpen was de plundering van afvalbakken voor statiegeld blikjes. Dat is door de statiegeldregeling een nieuw fenomeen waar niet alleen Amsterdam last van heeft. Het heeft aandacht bij de gemeente, maar een goede oplossing is nog niet direct voorhanden. Tijdens evenementen is wel eens een statiegeld automaat op pleinen gezet, maar die is volgens de gemeente niet geschikt als permanente of langdurige oplossing. Daar kan je natuurlijk iets van vinden. Net als vuilnisbakken moet zo’n automaat ook periodiek worden geleegd.

Via www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/afvalinformatie/ kan je opzoeken wanneer huisvuil kan worden aangeboden.

Rattenoverlast en meldingen van ongedierte kan via www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen/

Grof afval laten ophalen kan via www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/grof-afval/

Zelf spullen wegbrengen naar een afvalpunt: www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/grof-afval/spullen-wegbrengen-afvalpunt/

Regels voor bedrijfsafval: www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/bedrijfsafval/