Verkeersoverlast brug Herengracht – Thorbeckeplein

Dat corona voorbij is en het uitgaansleven weer is losgebarsten is ook de bewoners aan de Herengracht en Reguliersgracht in de omgevig van de brug naar het Thorbeckeplein niet ontgaan.

Op de Vijzelstraat is het verkeer ter hoogte van de Herengracht richting De Munt afgesloten. Ook taxi’s mogen op de uitgaansavonden tot 01:00 in de ochtend niet doorrijden. Na 01:00 op die dagen is de zaak omgedraaid en geldt een taxi inrijverbod voor de Herengracht en enkele andere straten. Dan mogen taxi’s weer wel via De Munt rijden.

Het praktische resultaat is dat voor 01:00 uur op de Herengracht een enorme file auto’s en taxi’s richting Rembrandtplein ontstaat. Na 01:00 uur zou het op de Herengracht rustiger moeten worden. Helaas werd het taxi inrijverbod na 01:00 massaal genegeerd totdat N8W8 namens bewoners daarover bij de gemeente heeft geklaagd en heeft aangedrongen op maatregelen. Dat heeft tot een verbetering geleid, maar die is nog lang niet voldoende.

Helaas zien wij nog steeds een chaos rondom de brug naar het Thorbeckeplein die voor het inrijverbod van 01:00 is getransformeerd tot de drukste (onofficiele) taxi standplaats van het Rembrandtpleingebied. Ook na 01:00 is er nog steeds veel verkeer. Dat geeft in de nachtelijke uren veel overlast voor bewoners.

Wij begrijpen heel goed dat handhaving niet overal tegelijk kan zijn en niet alles kan zien. Maar wanneer handhaving vrolijk meefietst met een taxi die probleemloos 1 uur na ingaan van het taxi inrijverbod door kan rijden zonder ergens op te worden aangesproken, dan begrijpt de buurt niets meer van de toezeggingen die de gemeente heeft gedaan. Daar hebben we vanuit N8W8 de gemeente ook op aangesproken.

In vergelijking vormen de Vijzelstraat en de Utrechtsestraat een oase van rust. De drukte is dus geen algemeen verschijnsel, maar richt zich specifiek op de brug bij het Thorbeckeplein.

Wij blijven daarover met de gemeente in gesprek om deze situatie te verbeteren. Bewoners spreken van een onacceptabele situatie waar snel een eind aan moet komen.