Statiegeld automaat

Na het ambassadeursoverleg over de afvalproblematiek is kort overleg geweest met de gemeente over mogelijkheden om op het Rembrandtplein een statiegeld automaat te plaatsen met als doel om de problematiek van opengebroken afvalbakken aan te pakken.

Los van de gemeente zijn we ook in direct contact met statiegeldnederland.nl om te kijken hoe we dat het beste kunnen organiseren. Deze organisatie is betrokken bij het plaatsen van dergelijke automaten.

Graag horen we ook van bewoners hoe die tegen de afvalproblematiek aankijken en wat die van het initiatief vinden om zo’n automaat te plaatsen.