Red het Amsterdammertje

In de Binnekrant 105 (pag. 7) vragen we aandacht voor het langzaam verdwijnen van het Amsterdammertje uit het straatbeeld. Het is beleid van de gemeente om dit markante paaltje te laten verdwijnen en daar open ruimte voor terug te laten komen. In de drukkere gebieden verwachten wij dat die open ruimte snel zal worden ingenomen door parkeeroverlast nog dichter onder raam en voor de deur dan nu al mogelijk is.

https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2024/02/Binnenkrant-105.pdf