Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad

Geachte betrokkene bij de binnenstad van Amsterdam,

U bent in een eerder stadium uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de binnenstad of u heeft aangegeven hiervan op de hoogte te willen blijven. Eind mei ontving u daarom een bericht over de brief van het college van B & W aan de gemeenteraad over de Aanpak Binnenstad. Met de daarin gedeelde visie en uitgangspunten voor de toekomst van onze binnenstad, zijn we aan de slag gegaan.

Gesprekken met vele belanghebbenden hebben afgelopen maanden geleid tot breed gedragen overeenstemming over wat voor binnenstad we samen willen bouwen. Dit vormt de basis van het uitgebreide uitvoeringsprogramma, boordevol maatregelen, dat vandaag verzonden is aan de Amsterdamse gemeenteraad. Ook vindt u dit programma op https://amsterdam.nl/aanpakbinnenstad.

Het uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad wordt door de gemeenteraad besproken op de vergadering van de commissie Algemene Zaken van a.s. donderdag 28 januari. U kunt de vergadering (uitsluitend) online volgen of achteraf terugkijken. Dat kan via https://amsterdam.raadsinformatie.nl/.

De vergadering start om 13:30 uur. Dan wordt de definitieve agenda vastgesteld en weet men wanneer welk onderwerp aan de beurt is. Indien u achteraf terugkijkt, kunt u op het onderwerp klikken en komt u direct bij het juiste tijdsblok.

Mocht u willen inspreken bij de commissievergadering, dan verwijs ik u naar de website www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadscommissies/raadscommissie-az.

Uw reactie op het uitvoeringsprogramma is van harte welkom. Ook als u geen berichten meer wilt ontvangen over de toekomst van de binnenstad, kunt u ons dit laten weten via aanpakbinnenstad@amsterdam.nl.

Ondanks de moeilijke tijd waarin onze stad zich momenteel bevindt, maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u en de uwen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2021 wensen.

Met vriendelijke groet,

Team Aanpak Binnenstad