Our House Dance Museum

Beste Buurt,

Via deze weg wil ik jullie graag inlichten over het project Our House, wat donderdag 25 februari is aangekondigd in de pers. Wij worden met Our House een nieuwe buur en lichten graag jullie vooraf in over onze aankondiging.

Our House is een museum op het gebied van dance-cultuur. Our House vertelt het verhaal van 40 jaar dance cultuur, gebruikmakend van interactieve kunst-installaties, gebruikmakend van techniek (schermen, projectie en lampen). Belangrijk om te vermelden: Our House is geen feest. Our House is een museum voor jong en oud. We proberen de jongsten te inspireren met muziek en de ouderen oude tijden laten herleven. Our House is een dag-exploitatie en zal overdag open zijn.

Op dit moment loopt het traject met de gemeente qua vergunningen. Our House zal zich vestigen op Amstelstraat 24 & 26. Waarbij we het pand van Club AIR delen en wij daar de dag invullen.

Ik nodig jullie allemaal heel graag begin april uit, zodat we jullie een presentatie kunnen geven over onze verdere plannen en jullie verder hierbij kunnen betrekken. Verder zullen we uiteraard ten tijden van de opening (gepland in augustus 2021) jullie speciaal verwelkomen. Deze uitnodigingen volgen tzt.

Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben ingelicht. Bijgaand vinden jullie ons persbericht dat morgen de deur uit gaat.

Mochten er vragen zijn of opmerkingen, dan ben ik uiteraard per mail hiervoor bereikbaar.

Met vriendelijke groet / Kind Regards

Alan Luring

Email: alan@our-house.com
+31(0)6 416 265 48

Our House
www.our-house.com