Nieuwsmail Gemeente – Maart 2021

Beste bewoners en ondernemers,

Hierbij de 2e nieuwsmail van 2021. Helaas zitten we nog steeds in een lockdown. Inmiddels is per 3 maart een kleine versoepeling doorgevoerd en kleine aanvullingen hierop per 16 maart.  Contactberoepen (met uitzondering van sekswerkers) zijn weer open per 3 maart. Niet-essentiële winkels mogen heel beperkt klanten ontvangen en voor de jeugd en jongeren zijn er een paar versoepelingen. Kleine stapjes en hopelijk de weg terug naar het gewone leven. Voor de ondernemers is het een hard gelag, velen zitten in financieel heel zwaar weer. De avondklok blijft nog van kracht tot 31 maart, dus voorlopig zitten we allemaal nog in de avond thuis en het thuiswerken blijft ook nog van kracht. Tijdens de verkiezingen gelden er uitzonderingen op de avondklok. Hopelijk mogen de terrassen per 31 maart onder voorwaarden en beperkingen open. Het is doorbijten. Iedereen in ieder geval heel veel sterkte en hou vol!

Aanpak Binnenstad

Op 28 januari heeft de gemeenteraadscommissie gesproken over o.a. de Aanpak Binnenstad en zich positief uitgesproken over het uitvoeringsprogramma. Op de website https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/coalitieakkoord-uitvoeringsagenda/fijne-buurten/aanpak-binnenstad/ vindt u de ambitie en de daarbij behorende 88 maatregelen.

Tijdelijke uitbreiding terrassen

De burgemeester heeft besloten om de tijdelijke uitbreiding terrassen ook komend zomerseizoen toe te staan. De meeste terrassen mogen (met vergunning) weer uitgebreider geplaatst worden. Uiteraard geldt dit vanaf het moment dat er versoepeling is van de lockdownmaatregelen en de horeca/terrassen weer open mogen. Zie ook: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/horeca/tijdelijke-terrasuitbreiding-aanvragen/

Centrum Begroot

Ook in 2021 stelt het stadsdeel weer geld beschikbaar voor een nieuwe editie van Centrum Begroot. Iedereen in het stadsdeel (bewoners, bewonersgroepen, (vrijwilligers-)organisaties en ondernemers met een binding met de buurt) mag online plannen indienen. Het stadsdeel heeft hiervoor dit jaar een budget van € 300.000,- beschikbaar. De ingediende plannen die door de selectie komen (haalbaarheidstoets) en de meeste stemmen hebben gekregen van medebewoners uit Centrum worden uitgevoerd.

Dit jaar mogen kinderen ook weer meedoen. Aan het indienen van een plan zit geen leeftijdsgrens, maar mee stemmen mag vanaf 12 jaar. Heeft u een goed idee voor uw buurt, houdt dan de website van Centrum Begroot in de gaten: www.centrumbegroot.amsterdam.nl. Op de website vindt u vanaf half maart nadere informatie en kunt u de spelregels doornemen. Ook kunt u hier dan de stand van zaken van de winnende plannen uit vorige edities bekijken.

Dus heeft u een goed idee om samen met uw buren, uw buurt te verbeteren? Of wilt u bijvoorbeeld meer natuur in uw buurt? Dien dan uw plan in bij Centrum Begroot. Plannen indienen kan vanaf 22 maart tot en met 26 april 2021.

Ambassadeursoverleg

Voor de bewoners en ondernemers van de Rembrandtpleinbuurt wordt een ambassadeursoverleg opgestart. Heeft u de mail hierover gemist? Stuur dan een mail naar k.lauterslager@amsterdam.nl en dan krijgt u de mail als nog.

Inzamelen afval verandert

Plastic: Vanaf begin januari is in het Centrum gestopt met gescheiden inzamelen van plastic afval. Als het goed is heeft u hierover een bewonersbrief ontvangen. Brief gemist? Check: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/plastic-scheiden/ en de website: www.amsterdam.nl/plastic

Ondergrondse containers: Veel bewoners en ondernemers hebben gevraagd of deze buurt ook ondergrondse containers krijgt voor (huishoudelijk) afval. Zoals het er nu naar uit ziet is dat niet mogelijk in deze buurt. Op enkele locaties zou er wel ruimte zijn. Echter om het systeem van ondergrondse afvalcontainers goed te laten functioneren is het essentieel dat een hele buurt is voorzien van containers. Als dat niet het geval is dan leidt het tot overbelasting van de containers die er wel zijn met grote bergen afval ernaast tot gevolg. Daarom wordt nu voor de Rembrandtpleinbuurt en de Reguliersdwarsstraatbuurt gezocht naar een andere effectieve manier van inzameling. Zodra hier meer over bekend is, wordt u nader geïnformeerd.

Pilot White Label: een nieuwe inzamelmethode voor bedrijfsafval. In november is een proef gestart met het gelijktijdig ophalen van bedrijfs(rest)afval van verschillende inzamelaars. Hiervoor is een samenwerking aangegaan tussen een aantal inzamelaars waaronder de gemeente. Er rijdt 1 vuilniswagen namens de verschillende inzamelaars, het zogenoemde project White Label. Deze proef is o.a. in de Rembrandtpleinbuurt gehouden. Bij succes vindt uitbreiding plaats en zal ook de Reguliersdwarsstraatbuurt en de Leidsestraat mee gaan. Met deze manier van inzameling wordt het aantal ritten sterk verminderd en zijn er eenduidige momenten van inzameling waardoor het afval minder lang op straat staat. De ondernemers worden via het project geïnformeerd.

Ziet u afval dat verkeerd is geplaatst (verkeerde tijd, verkeerde plek) doet u dan vooral een melding. Het wordt dan sneller opgehaald en het leidt tot inzicht van de probleemlocaties waar vervolgens extra op wordt ingezet. Grofvuil dient altijd vooraf te worden aangemeld. Melden kan via de website, 14020 of verbeterdebuurt app

Project Herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal, tijdelijke gevolgen Koningsplein, Leidsestraat en Reguliersdwarsstraat West

Als gevolg van de herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal en Koningsplein zijn er diverse werkzaamheden die merkbaar zijn in de buurt. Er wordt nieuw tramspoor aangelegd, hierdoor rijdt er geen tram over het Koningsplein en door de Leidsestraat van 8 februari tot eind april. Informatie over het project is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/projecten/nieuwezijds/ . Hier staan ook de actuele omleidingen en afsluitingen vermeld. Wilt u op de hoogte blijven? Via de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Project Herinrichting Vijzelstraat

Via de website houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over het project, www.amsterdam.nl/rodeloper.

U kunt ook gebruik maken van de app ‘Herinrichting Vijzelstraat’. De app vindt u in de App store en Google Play.

Aanlichten onderdoorgang Vijzelstraat/Reguliersdwarsstraat

In 2019 is uit verschillende ontwerpen voor het aanlichten van de onderdoorgang door de buurt een ontwerp gekozen. In maart wordt het uitgekozen ontwerp aangebracht. De werkzaamheden duren circa 1 week. De gewijzigde verlichting maakt niet alleen de onderdoorgang mooier maar is ook een verbetering voor de veiligheid.

Inspraak

Op 1 maart gaat de ontwerp-verordening “Meldingsplicht sensoren” in de inspraak. Een belangrijk onderwerp. Deze aanpassing moet overheden, burgers, bezoekers en bedrijven helpen inzicht te krijgen in de sensoren die in de openbare ruimte worden aangebracht en welke data deze sensoren inwinnen. Hou de website www.amsterdam.nl/centrum-oost in de gaten.

Hoe ziet uw ideale markt er uit? Op dit moment is er een enquête waarin u uw mening kunt geven over de themamarkten. Wilt u uw mening geven, vul dan de enquête in:   https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/themamarkten/

Verkiezingen

In verband met de pandemie zijn de verkiezingen anders dan anders. Er zijn andere stemlocaties, er kan op meerdere dagen gestemd worden en u kunt online zien of het druk of rustig is op de stemlocaties. Zie: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/verkiezingen-anders/

Duurzaam

Duurzaamheid staat hoog op de Amsterdamse politieke agenda. Wilt u weten wat u zelf kan doen en hoe de overheid u daarbij kan helpen. Kijk dan op www.nieuwamsterdamsklimaat.nl. Ga naar de Duurzame wegwijzer en vindt welke regelingen en mogelijkheden er zijn zodat u kan helpen aan een duurzame toekomst.

Herstel Regenboogpad

Het herstellen van het Regenboogpad in de Reguliersdwarsstraat duurt langer dan verwacht. De opdracht tot herstel is verleend, de werkzaamheden vereisen een minimumtemperatuur. Hierop is het nog even wachten.

Meer nieuws?

Gemeente: www.amsterdam.nl of meld u aan voor de gemeentelijke nieuwsbrief. Onderaan de website amsterdam.nl staat hoe u dit kunt doen en hoe u via andere social media de gemeente kan volgen.

Bekendmakingen (vergunning aanvraag/verleend etc.). https://www.amsterdam.nl/nieuws/kennisgevingen-bekendmakingen/ of met de app Omgevingsalert

Mist u een onderwerp, stuur mij een mail dan kijk ik of het mogelijk is om het de volgende keer mee te nemen

Wilt u iets melden?

Telefoon 14020

Online: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare-ruimte-en-overlast/

App: verbeterdebuurt

Heeft u een goed idee/initiatief of heeft u herhaaldelijk een melding gedaan en geen reactie gehad, mail : k.lauterslager@amsterdam.nl

Delen? Graag

Vertegenwoordigt u bewoners, ondernemers, spreekt u buren of ondernemers in het gebied die deze mail niet ontvangen, stuur hem gerust door. Geïnteresseerden die de mail niet direct van mij ontvangen en dat wel willen, kunnen een mail sturen naar k.lauterslager@amsterdam.nl met het verzoek om op de maillijst gezet te worden.

Met vriendelijke groet

Kiki Lauterslager

Gebiedsmakelaar van gebied Amstel- Keizersgracht – Singel – Beulingsloot en Leidsestraat

Gebiedsregisseur Aanpak Binnenstad – uitgaansgebied Rembrandtplein

Stadsdeel Centrum

Tel 0613695745

Meer informatie over maatregelen van de gemeente naar aanleiding van het coronavirus vindt u op www.amsterdam.nl/coronavirus