14 September bijeenkomst en inspraak nieuw stedelijk beleidskader horeca en terrassen

Elk stadsdeel heeft op dit moment eigen beleid voor horeca en terrassen. Daardoor gelden in gelijke gevallen niet altijd dezelfde regels. Het nieuwe beleidskader voor horeca en terrassen geldt voor de hele stad. U kunt tot en met 13 oktober 2022 uw mening geven over het nieuwe beleidskader.

Op 14 september is er voor stadsdeel Centrum van 19.00 tot 21.00 een bijeenkomst in de Zuiderkerk.

Meer informatie en aanmelden