Handhaving en openbare orde

Het ambassadeursoverleg van 26 september ging over de rollen hospitality en taxi hosts, handhaving (THOR, en  Gebruik) en politie. Uit de beschikbare keuzes is dit onderwerp unaniem gekozen door alle deelnemers. Dat geeft aan dat het bij iedereen enorm leeft.

De presentatie met alle onderwerpen kunt u hier teruglezen.

Samenvatting:

Hosts: gastvrouw/heer, fietscoach, informeren over en aanspreken op gedrag., de-escaleren en opschalen naar handhaving en politie. De hosts werken op vrijdag en zaterdag van 21.00 tot 05.00 uur.

Inspecteurs Gebruikstoezicht gaan vooral over wat aan en achter de gevel gebeurt in een bedrijfspand.

Handhaving openbare ruimte (THOR): werken in de openbare ruimte. Er is door het bestuur een prioritering aangebracht in de werkzaamheden. Zij werken naast de dag en avond, specifiek in de uitgaansgebieden en Wallen op de donderdag, vrijdag en zaterdag op straat tot 02.00 uur. Tijdens de uitgaansavonden zit een co├Ârdinator op de meldkamer. Deze persoon krijgt de meldingen binnen en weegt of het direct doorgezet wordt of dat het kan wachten.

Politie: tijdens de vrijdag en zaterdag is er een speciaal team dat werkt tot 07.00 uur, het OOT. De verschillende partijen werken nauw samen en hebben aan het begin van de avond een gezamenlijke briefing.

Taxiteam handhaving: er zijn rond het uitgaansgebied op donderdag, vrijdag en zaterdag meerdere taxi popup plekken om hier mee te zorgen dat het uitgaanspubliek snel weg kan.

Vanuit N8W8 wordt om aandacht gevraagd voor de specifieke problemen bij de brug Herengracht/Thorbeckeplein waar bewoners veel overlast ervaren door taxi/verkeersdrukte. Aangegeven wordt dat men hier werk van zal maken.

Melden van overlast

Om gericht op te kunnen treden tegen overlast heeft gemeente/politie meldingen van burgers nodig. Op basis van aantallen statistiek worden overlastmeldingen geprioriteerd. Helaas zijn nog niet alle systemen gekoppeld, zodat de 112 / 0900-8844 meldingen van de politie niet terecht komen in de statistiek die via 14020 wordt bijgehouden. Het is wel de bedoeling dat die koppeling er in de toekomst zal zijn.

Overlast melden via telefoon 14020 of via https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare-ruimte-en-overlast/
14020 is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Bij ernstige overlast 0900-8844 en bij gevaar 112. Dit laatste geldt ook voor ondernemers (horeca, bioscoop etc).
Overlast van een buur/horecazaak? Ga er naar toe en maak het bespreekbaar.
Melden ook als er niet direct iemand komt, heeft zeker zin. Daarmee komt bv een overlast locatie in beeld. Een overlastlocatie komt hoger in de prioriteit.
Gevraagd werd om een aantal voorbeelden wanneer je welk nummer belt.

Enkele voorbeelden:

  • Iemand slaat een fles stuk en komt bedreigend over 112
  • Geluidsoverlast horeca-zaak 14020
  • Schreeuwer op straat 14020
  • Blijkt dezelfde schreeuwer dreigend/verward dan schaalt THOR op naar politie
  • Groepje dat lang voor de deur blijft hangen in de avond/nacht en veel herrie maakt 14020
  • Klant heeft gas/pepperspray bij zich in een horecazaak 112
  • Vechtpartij in de bioscoop 112