Jungle aan de brug Thorbeckeplein

In de Binnenkrant 101 (pag. 7) staan we uitvoerig stil bij de chaotische toestanden rondom de brug Herengracht / Thorbeckeplein. Door afwezigheid van frequente en zichtbare handhaving spreken bewoners van een “snelweg” in de nachtelijke uitgaansuren. Ook bewoners van de Reguliersbreestraat spreken zich uit over de ondervonden overlast.

Het overleg met de gemeente blijft gaande om een structurele oplossing voor deze overlast te realiseren in de vorm van meer handhaving/toezicht, meer paaltjes op de juiste plaats en meer camera’s. Helaas draaien de ambtelijke molens voor bewoners te langzaam.

We blijven de ontwikkelingen volgen en vragen in onze contacten met de gemeente ook regelmatig om een update hoe het er voorstaat.