Verbetering verkeersveiligheid

Veel mensen voelen zich niet meer veilig in het verkeer. Dagelijks zijn er situaties waarbij fietsers/scooters met grote snelheidsverschillen zonder op anderen te letten overal tussendoor racen, zich van regels weinig tot niets aantrekken, hufterig gedrag vertonen en daarbij soms ook meer en minder ernstige verkeersongevallen veroorzaken. In het nieuws is voldoende te lezen over deze verkeerschaos in Amsterdam. Nog maar enkele weken geleden bereikte onze buurt een tragisch dieptepunt met een dodelijk verkeersongeval op het Rembrandtplein.

Vanuit N8W8 hebben we die zorgen uiteraard gedeeld met onze contacten bij de gemeente. Daarnaast hebben we samen met Bewoners Amsterdam dit onderwerp nogmaals onder de aandacht gebracht in de stadsdeelcommissie om te kijken welke concrete maatregelen we kunnen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Wij geloven vooral in handhavende maatregelen, zoals meer camera’s en meer toezicht. Omdat menselijk toezicht beperkte capaciteit heeft, willen we met name inzetten op praktische technische middelen, zoals camera’s en paaltjes. Van andere plaatsen in Amsterdam weten we dat cameratoezicht bijzonder effectief is en snel het gewenste resultaat oplevert.

Op 21 maart is in de deelraad het onderwerp “Veilig onderweg? Een tandje erbij!” besproken. Onderstaand de link. Vanaf 2:38:00 komt dit onderwerp (item 8) aan bod en wordt ook gestemd over verschillende onderdelen.

https://centrum.notubiz.nl/vergadering/1060651