Nieuwe verkeersmaatregelen

Na overleg met N8W8 worden verdere verkeersmaatregelen doorgevoerd om de overlast voor bewoners in de omgeving van het Rembrandtplein terug te dringen. Onderstaand de toelichting die we van de gemeente ontvingen.

Op de Blauwbrug en de Amstel zijn de bebordingen onlangs aangepast. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om van alles uit te proberen: Corona maatregelen, venstertijden, dubbelgebruik, verschillende borden, opschalen en ook afschalen. En veel afgestemd en bijgeschaafd met diverse partijen.

Fietsparkeerplekken Amstel
In de lijn van het beleid & uitspraken wethouder: ‘ruimte voor voetgangers & fietsers.’

  1. Vanaf 19 uur worden de parkeervakken en overige vakken gefaciliteerd aan de fietsers, als fietsparkeervakken. Daar zijn er te kort van in dit gebied.
  2. De taxistandplaats Halvemaansbrug is komen te vervallen. (wordt anders en elders gecompenseerd) Hier is het vanaf 21 uur fietsparkeren. Dan kan uitgaanspubliek nog afgezet worden.

Na 21 uur veranderd de ‘stemming & type publiek’ en moeten ze voor een taxi het gebied uitlopen. Zo vergroten we de afstand tussen Horeca & taxi’s. In de hoop minder overlast en opstoppingen te krijgen op de Amstel.

Taxi-plekken
Taxistandplaats Halvemaansbrug (3 plekken) wordt gecompenseerd naar huidige samenstelling van de taxi-branche en gewenst gebruik.

TTO-groep is in verhouding kleiner. -> la/lo op Amstel naast Blauwbrug wordt ’s avond TTO, zero-e vanaf 19 uur. (1 plek)

  • Op de Blauwbrug kunnen alle taxi’s terecht: Bestelmarkt & TTO-groep, mits ze een bestelde rit hebben of aan kunnen tonen: ‘direct in- of uitstappen’. Deze plek is dus niet alleen voor TTO & ook niet opstapmarkt. Vandaar ook een E07 bord met onderborden en max 10 minuten. Met dit laatste kunnen we flexibeler omgaan ten tijden van de uitstroom om 5 uur ’s ochtends. Dan moeten we blij zijn dat het uitgaanspubliek zo snel mogelijk weg is.
  • Op de Blauwbrug wordt op de avond aan de zuidzijde de taxi gepositioneerd (Carre zijde) en in de nacht aan de noordzijde (Stopera kant). Hier zijn 8-10 plekken.
  • Op de Vijzelstraat is de pop-up taxistandplaats verplaatst van naast de Regulierdwarsstraat naar het trottoir tegen over De Bazel. Was vanaf 01.00 uur wordt vanaf 21.00 uur voor TTO zero-e. 8-10 plekken.
    Helaas, is het tape van de venstertijd borden afgehaald en staat er nu weer 01.00 uur. Dit bord wordt zo snel mogelijk vervangen voor het bord met 21 uur. Taxi host verwijzen wel naar deze plek vanaf 21 uur. Zoals het afgelopen jaar al gebruikelijk was.

De fietsparkeervakken kunnen op de avond door bewoners gebruikt worden als in- en uitstap plek, maar ook als laad- en losplek, mist er geen fiets staat. Het afgelopen jaar is gebleken dat eigenlijk alleen de vakken in de weekenden worden gebruikt. Dan is er ook een te kort aan fietsplekken op het plein zelf. Hierdoor veranderd er in de praktijk voor de bewoners weinig, ondanks dat zondag tot en met woensdag de vakken eigenlijk voor de fietsen zijn. Maar leeg blijven. ‘Het is toegestaan vakken te gebruiken voor laden en lossen & in- en uitstappen, mits de handeling ook echt plaatst vindt en de desbetreffende doelgroep van het vak geen hinder ondervindt.’
Op deze manier houden we het wel eenvoudig een duidelijk qua tijden en dagen op de bebordingen.

Taxi werende maatregelen
Op de Thorbeckebrug worden de paaltjes niet meer om 01.00 uur ’s nachts geplaatst, maar al om 22.00 uur op uitgaansavonden.

Taxi Verbodsborden en het E02 bord (verboden te parkeren ne stil te staan) waar mee we afgelopen jaar geëxperimenteerd hebben komen de komende weken weer in het gebied.