Knip Weesperstraat

In de Binnenkrant 103 op pag. 9 vragen we aandacht voor het debacle rondom de Knip Weesperstraat. Op een volstrekt voorspelbare manier liep het verkeer in de stad klem en werden zelfs hulpdiensten – weliswaar zonder zwaailicht en sirene – tegengehouden door de ambtelijke molens van ‘de knip’. De knip was voor de gemeenteraad belangrijker dan hulpverlening. U kunt zelf het eerste spoeddebat op internet terugkijken waar alles in wordt uitgesproken.

Inmiddels ontstaat er consensus dat afsluiting niet het juiste plan is, maar een “knijp” door versmalling de betere optie is.

Vanuit N8W8 geloven wij dat – net als in alle andere grote Europese steden – intelligente toegang de enig juiste weg is. Al op de afslag van de ring wordt dan een eerste filtering gemaakt wie wel en niet verder mag rijden. Alles en iedereen probleemloos toelaten betekent per definitie files verderop waar het verkeer zich vastrijdt. In “leermomenten” waar de politiek zo graag over spreekt geloven wij niet. Iedereen die denkt dat “leermomenten” werken moet maar eens kijken naar de 25+ jaar historie van de Bijenkorffile.

Intelligente toegang betekent naar onze mening dat bestemmingsverkeer, zoals bewoners met aangemeld bezoek en de lokale ondernemer wel toegang krijgen en bijvoorbeeld toeristen/horecabezoek prima naar een P+R aan de rand van de stad kunnen worden gedirigeerd.

Als men spreekt over auto gerelateerde verkeersdrukte moet men ook niet bang zijn voor de vraag wie die verkeersdrukte veroorzaakt en wie niet. Iedereen snapt dat – kijkend naar de woningnood – het aantal huishoudens/woningen in de binnenstad niet is verdubbeld. Daar ligt het probleem niet. Dan hoeft die groep het probleem ook niet op te lossen. Menigeen heeft de auto nodig voor vervoer buiten de stad, omdat het OV lang niet altijd een bruikbaar alternatief biedt.

https://www.oudestadt.nl/wp-content/uploads/2023/08/Binnenkrant-103-min.pdf