Ambassadeursoverleg – Afvalinzameling

Op 10 oktober stond het ambassadeursoverleg in het teken van afvalinzameling en het schoon houden van onze leefomgeving. Vanuit verschillende afdelingen van de gemeente werd een toelichting gegeven op hun werkzaamheden.

Schoon houden van onze leefomgeving is een belangrijke prioriteit. Afvalmeldingen via de website (zie onze pagina voor melden overlast) of telefonisch via 14020 worden doorgaans snel opgepakt. Via internet een foto bijvoegen kan helpen om de afvalmelding sneller opgelost te krijgen.

Een van de onderwerpen was de plundering van afvalbakken voor statiegeld blikjes. Dat is door de statiegeldregeling een nieuw fenomeen waar niet alleen Amsterdam last van heeft. Het heeft aandacht bij de gemeente, maar een goede oplossing is nog niet direct voorhanden. Tijdens evenementen is wel eens een statiegeld automaat op pleinen gezet, maar die is volgens de gemeente niet geschikt als permanente of langdurige oplossing. Daar kan je natuurlijk iets van vinden. Net als vuilnisbakken moet zo’n automaat ook periodiek worden geleegd.

Via www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/afvalinformatie/ kan je opzoeken wanneer huisvuil kan worden aangeboden.

Rattenoverlast en meldingen van ongedierte kan via www.ggd.amsterdam.nl/dierplagen/

Grof afval laten ophalen kan via www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/grof-afval/

Zelf spullen wegbrengen naar een afvalpunt: www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/grof-afval/spullen-wegbrengen-afvalpunt/

Regels voor bedrijfsafval: www.amsterdam.nl/afval-hergebruik/bedrijfsafval/