Overleg autoluw brug Herengracht/Thorbeckeplein in uitgaansnachten

Op 23 januari is met de gemeente een vervolgoverleg gevoerd over de langdurige taxi- en verkeersoverlast rondom de brug Herengracht/Thorbeckeplein in de uitgaansnachten. De wens van bewoners is om de Herengracht tussen Vijzelstraat en Utrechtsestraat plus de reguliersgracht daar tussenin tijdens de uitgaansnachten voor alle verkeer af te sluiten.

De gemeente heeft zelf een ander verkeerscirculatieplan voorgesteld waar de meeste bewoners niet enthousiast op hebben gereageerd. Dat plan raakt niet alleen de Herengracht, maar ook de Keizersgracht. Voor de gemeente is het een experiment om te beoordelen of dit wel werkt en bewoners meer nachtrust geeft. Werkt ook dit plan niet, dan heeft de gemeente toegezegd met verdergaande maatregelen te komen.

Als bijkomend resultaat zien wij nu in de nacht meer gerichte acties van politie en hosts om de overlast op straat daadwerkelijk aan te pakken en ook bekeuringen uit te schrijven. Bewoners zijn deze nachtelijke snelweg en claxonconcerten meer dan zat!