Inspraak aanpassingen handhavingsstrategie Horeca

Tot en met 15 maart 2024 kan er gereageerd worden op de aangepaste Handhavingsstrategieën Horeca (APV), Alcoholwet, Muziekgeluid. Meer informatie en de betreffende documenten staan op Inspraak aanpassen handhavingsstrategieën horeca – Gemeente Amsterdam. Naast deze inspraakpagina vraagt de gemeente gericht aandacht voor de mogelijkheid om te reageren op de aangepaste strategieën. Ook organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten op 15 februari en 26 februari. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via de inspraakpagina.

Verder, op de inspraakpagina staat ook een raadsbrief met de ontwikkelingen rondom horeca, zoals het horecabeleid en risicogestuurd toezicht. De raadsbrief staat TKN op de agenda van de commissie AZ van a.s. donderdag 15 februari. Over risicogestuurd toezicht informeert VTH apart.