Brief van Isabelle Blekxtoon

Lieve buren,

De oorverdovende stilte die nu heerst op ons Rembrandtplein, de grachten, Amstel, straten en stegen rondom had niemand ooit voorzien en steekt sinds de uitbraak van het Corona virus schril af bij onze wens om horeca overlast tegen te gaan.

Toen Peter Taks, Boudewijn Maurits en ikzelf ruim vijf jaar geleden De NachtWacht oprichtten met het doel de leefbaarheid voor omwonenden te vergroten was één van de blije verrassingen de sociale contacten die ontstonden. Dit strekte zich uit van de ene tot helemaal de andere windrichting van het Rembrandtplein aan toe. Een klein stukje Amsterdam wat Nederland toebehoort mààr van ons. Samen met de buren.

Dat buurtgevoel is cruciaal in deze tijden. Zeker voor de buren die wellicht extra zorg en aandacht behoeven. Buren die alleen wonen, ouder zijn, weinig familie hebben of een kwetsbare gezondheid. Daarom wil De NachtWacht los van allerlei kleine initiatieven het voortouw nemen door zo veel mogelijk een steun in de buurt te zijn waar nodig.

Gebruik ons mailadres om een signaal te delen wanneer extra hulp of juist dat beetje aandacht zeer welkom kan zijn en ook als je als buur een helpende hand denkt te kunnen bieden.

Zo hopen wij in deze ongewisse tijden het burengevoel te versterken door waar mogelijk jullie zorgen te (helpen) verlichten.

Tot slot, zoals velen van jullie inmiddels weten zal ik zelf om (niet aan Corona) gerelateerde gezondheidsredenen per 1 mei als voorzitter aftreden. Dat maakt mij niet minder geëngageerd dan in het allereerste begin en nog altijd actief betrokken al zij het niet meer in het bestuur.

De afgelopen paar maanden heb ik met een aantal buren een nieuw bestuur gevormd dat straks onder voorzitterschap van Jan Westerink komt te staan. Een bestuur waar ik alle vertrouwen in heb waar het de leefbaarheid betreft voor de omwonenden van het Rembrandtplein in de breedste betekenis denkbaar.

Pas goed op (en ook met) elkaar!

Jullie alle goeds toewensend,

Namens Buurtplatform De NachtWacht,

Isabelle Blekxtoon

Jan Westerink

Paul Hanraets

Omer Yagmur

Rob Bleeker

Raf Verbruggen