Tijdelijke uitbreiding terrassen horeca tot 31-10-2020

Bericht van Gemeente Amsterdam

Zoals bekend mogen individuele horecazaken en collectieven tijdelijke uitbreiding terrassen aanvragen. Reden hiervoor is dat met het heropenen van de horeca per 1 juni een aantal beperkingen gelden die grote invloed hebben op het aantal bezoekers dat de zaken kunnen ontvangen. Belangrijkste beperkingen: max. 30 personen binnen. Op terras en in de zaak geen staanplaatsen, alle bezoekers hebben een zitplaats en de 1,5 meter regel.  De terrasuitbreidingen hebben tot gevolg dat zij meer bezoekers kunnen faciliteren (maar bij lange na niet de normale aantallen). Het gaat ook niet alleen om de horeca-exploitanten maar ook zeker om de bezoekers. Veel Amsterdammers snakken er naar om weer op een terras te kunnen zitten. Door de tijdelijke uitbreiding kunnen meer bezoekers terecht dan zou kunnen als gevolg van de beperking van de  corona maatregelen. De tijdelijke uitbreiding is tot het einde zomerseizoen: 31-10-20.

Voor de tijdelijke uitbreidingen worden getoetst aan: 

  • Menukaart tijdelijke maatregelen openbare ruimte (besluit 8 mei 2020)
  • Nadere beleidsregels terrassen  (besluit 26 mei 2020) 

Tijdelijke uitbreiding terrassen Rembrandtplein en Thorbeckeplein

De plannen van de BIZ Rembrandtdistrict zijn de afgelopen week op een aantal punten aangepast. Het gaat daarbij met name om meer ruimte voor voetgangers. De grootste wijziging is de voetgangersstrook over het Thorbeckeplein. Deze is verbreed naar 4,5 meter. Aan de oostzijde van het Thorbeckeplein (Heeren van Amstel kant) worden de terrassen aan de gevel uitsluitend uitgebreid op de vrijdag en zaterdagavond als het op fietspad niet is toegestaan om te fietsen. Het fietspad is dan ook voetgangersgebied. De twee paden zijn dan eenrichtingsverkeer voor voetgangers.

Op het Rembrandtplein waren op het middenplein 2 vierkante terrassen ingetekend. Hiervan is alleen die aan de zijde van de Reguliersbreestraat overgebleven ter grootte van 25 m2. De terrassen aan de zuidzijde (de Schiller kant) mogen de terrassen aan de gevel vanaf 21 uur uitbreiden tot de stoeprand. Er is dan geen doorgaand autoverkeer meer als gevolg van de paaltjes in de Reguliersdwarsstraat. Aan de noordzijde (Escape kant) is uitbreiding terras toegestaan tot 1,5 meter van de tramhalte, dit is als veiligheidsstrook bedoeld. Verder zijn er een aantal kleinere aanpassingen gedaan ten behoeve van voetgangersruimte.

Besluit dagelijks bestuur

Het bestuur heeft op 28 mei:

  • ingestemd met het plan van de BIZ Rembrandtdistrict
  • besloten dat de tijdelijke uitbreidingsterrassen in het Centrum vooralsnog open mogen zijn op vrijdag en zaterdag tot 24 uur en doordeweeks tot 23 uur. De reguliere horeca is conform de normale vergunningen open.

Tijdelijke uitbreiding terrassen Reguliersdwarsstraat ts Vijzel en Rembrandt

De onlangs opgerichte ondernemersvereniging heeft een aanvraag ingediend. Kortweg behelst de aanvraag:

  • de plaatsing van de paaltjes ter hoogte van de Vijzelstraat vervroegen van 21 uur naar 17 uur.
  • vanaf 17 uur de terrassen uitbreiden tot aan de stoeprand
  • tijdelijk opheffen scooterparkeervakken ter hoogte van restaurant Bangkok

Hierover heeft het bestuur nog geen besluit kunnen nemen. Reden hiervoor is dat conform afspraken wij een uitgebreid advies vragen aan Verkeer en Openbare Ruimte in verband met de effecten op verkeer en een benodigd verkeersbesluit. Naar verwachting komt het advies rond 5 juni. Dan wordt de aanvraag verder in behandeling genomen.

Reguliersdwarsstraat tussen Koningsplein en Vijzel

De BIZ Secret Village heeft een plan aangevraagd waarbij enkele zaken dichtbij het Koningsplein uitbreiden door een tafel op de straat te plaatsen. Dit is mogelijk doordat het sowieso geen doorgaande straat is (met uitzondering van de laad/lostijden en de garages nu veel minder gebruikt worden als gevolg van het thuiswerken. Daarnaast hebben enkele zaken een kleine uitbreiding langs de gevel. Twee zaken hebben een extra plek en daarnaast ook voor het terras een reserveringssysteem ingesteld. Dit omdat dit van oudsher zaken zijn die veel (Amsterdams)  publiek trekken en daarmee het beter kunnen reguleren.

Het bestuur heeft op 28 mei ingestemd met dit plan. De komende week wordt bekeken of het plan nog enkele aanpassingen behoeft, het gaat hierbij om de zijde Koningsplein.