Nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 5 Januari hebben wij vanaf 18:00 onzenieuwjaarsreceptie gehouden bij Cafe Brug 34 aan de Utrechtsestraat 19. Deze is mede mogelijk gemaakt door de filmbijdrage waar wij al eerder over hebben bericht.

Het was een goed bezochte receptie met bijna 30 bezoekers waarmee wij onder het genot van een hapje en een drankje van gedachten konden wisselen over hoe wij de buurt beleven, welke verbeterpunten er zijn en hoe wij dat het beste kunnen aanpakken.

Verkeersoverlast brug Herengracht – Thorbeckeplein

Dat corona voorbij is en het uitgaansleven weer is losgebarsten is ook de bewoners aan de Herengracht en Reguliersgracht in de omgevig van de brug naar het Thorbeckeplein niet ontgaan.

Op de Vijzelstraat is het verkeer ter hoogte van de Herengracht richting De Munt afgesloten. Ook taxi’s mogen op de uitgaansavonden tot 01:00 in de ochtend niet doorrijden. Na 01:00 op die dagen is de zaak omgedraaid en geldt een taxi inrijverbod voor de Herengracht en enkele andere straten. Dan mogen taxi’s weer wel via De Munt rijden.

Het praktische resultaat is dat voor 01:00 uur op de Herengracht een enorme file auto’s en taxi’s richting Rembrandtplein ontstaat. Na 01:00 uur zou het op de Herengracht rustiger moeten worden. Helaas werd het taxi inrijverbod na 01:00 massaal genegeerd totdat N8W8 namens bewoners daarover bij de gemeente heeft geklaagd en heeft aangedrongen op maatregelen. Dat heeft tot een verbetering geleid, maar die is nog lang niet voldoende.

Helaas zien wij nog steeds een chaos rondom de brug naar het Thorbeckeplein die voor het inrijverbod van 01:00 is getransformeerd tot de drukste (onofficiele) taxi standplaats van het Rembrandtpleingebied. Ook na 01:00 is er nog steeds veel verkeer. Dat geeft in de nachtelijke uren veel overlast voor bewoners.

Wij begrijpen heel goed dat handhaving niet overal tegelijk kan zijn en niet alles kan zien. Maar wanneer handhaving vrolijk meefietst met een taxi die probleemloos 1 uur na ingaan van het taxi inrijverbod door kan rijden zonder ergens op te worden aangesproken, dan begrijpt de buurt niets meer van de toezeggingen die de gemeente heeft gedaan. Daar hebben we vanuit N8W8 de gemeente ook op aangesproken.

In vergelijking vormen de Vijzelstraat en de Utrechtsestraat een oase van rust. De drukte is dus geen algemeen verschijnsel, maar richt zich specifiek op de brug bij het Thorbeckeplein.

Wij blijven daarover met de gemeente in gesprek om deze situatie te verbeteren. Bewoners spreken van een onacceptabele situatie waar snel een eind aan moet komen.

Opknappen Trafohuisje Rembrandtplein

Er is een buurtbudget toegewezen voor het opknappen van het trafohuisje Rembrandtplein. De platen met schetsen van Rembrandt zien er niet goed meer uit en het huisje maakt een verloederde indruk. Er liggen 2 type ontwerpen voor: hele kleurrijke moderne ontwerpen of gekleurde afbeeldingen van schilderijen van Rembrandt.

Tijdens het ambassadeursoverleg van 26 september werden deze ontwerpen besproken en was bijna iedereen voor het ontwerp met de gekleurde schilderijen van Rembrandt.

Ook u als bewoner kunt uw voorkeur uitspreken door een email te sturen naar info@rembrandtdistrict.amsterdam

Bekijk hier de verschillende ontwerpen.

Handhaving en openbare orde

Het ambassadeursoverleg van 26 september ging over de rollen hospitality en taxi hosts, handhaving (THOR, en  Gebruik) en politie. Uit de beschikbare keuzes is dit onderwerp unaniem gekozen door alle deelnemers. Dat geeft aan dat het bij iedereen enorm leeft.

De presentatie met alle onderwerpen kunt u hier teruglezen.

Samenvatting:

Hosts: gastvrouw/heer, fietscoach, informeren over en aanspreken op gedrag., de-escaleren en opschalen naar handhaving en politie. De hosts werken op vrijdag en zaterdag van 21.00 tot 05.00 uur.

Inspecteurs Gebruikstoezicht gaan vooral over wat aan en achter de gevel gebeurt in een bedrijfspand.

Handhaving openbare ruimte (THOR): werken in de openbare ruimte. Er is door het bestuur een prioritering aangebracht in de werkzaamheden. Zij werken naast de dag en avond, specifiek in de uitgaansgebieden en Wallen op de donderdag, vrijdag en zaterdag op straat tot 02.00 uur. Tijdens de uitgaansavonden zit een coördinator op de meldkamer. Deze persoon krijgt de meldingen binnen en weegt of het direct doorgezet wordt of dat het kan wachten.

Politie: tijdens de vrijdag en zaterdag is er een speciaal team dat werkt tot 07.00 uur, het OOT. De verschillende partijen werken nauw samen en hebben aan het begin van de avond een gezamenlijke briefing.

Taxiteam handhaving: er zijn rond het uitgaansgebied op donderdag, vrijdag en zaterdag meerdere taxi popup plekken om hier mee te zorgen dat het uitgaanspubliek snel weg kan.

Vanuit N8W8 wordt om aandacht gevraagd voor de specifieke problemen bij de brug Herengracht/Thorbeckeplein waar bewoners veel overlast ervaren door taxi/verkeersdrukte. Aangegeven wordt dat men hier werk van zal maken.

Melden van overlast

Om gericht op te kunnen treden tegen overlast heeft gemeente/politie meldingen van burgers nodig. Op basis van aantallen statistiek worden overlastmeldingen geprioriteerd. Helaas zijn nog niet alle systemen gekoppeld, zodat de 112 / 0900-8844 meldingen van de politie niet terecht komen in de statistiek die via 14020 wordt bijgehouden. Het is wel de bedoeling dat die koppeling er in de toekomst zal zijn.

Overlast melden via telefoon 14020 of via https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare-ruimte-en-overlast/
14020 is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Bij ernstige overlast 0900-8844 en bij gevaar 112. Dit laatste geldt ook voor ondernemers (horeca, bioscoop etc).
Overlast van een buur/horecazaak? Ga er naar toe en maak het bespreekbaar.
Melden ook als er niet direct iemand komt, heeft zeker zin. Daarmee komt bv een overlast locatie in beeld. Een overlastlocatie komt hoger in de prioriteit.
Gevraagd werd om een aantal voorbeelden wanneer je welk nummer belt.

Enkele voorbeelden:

 • Iemand slaat een fles stuk en komt bedreigend over 112
 • Geluidsoverlast horeca-zaak 14020
 • Schreeuwer op straat 14020
 • Blijkt dezelfde schreeuwer dreigend/verward dan schaalt THOR op naar politie
 • Groepje dat lang voor de deur blijft hangen in de avond/nacht en veel herrie maakt 14020
 • Klant heeft gas/pepperspray bij zich in een horecazaak 112
 • Vechtpartij in de bioscoop 112

Tijdelijke corona-terrassen mogen misschien toch blijven

De verleende vergunningen voor de tijdelijke corona terrassen zouden oorspronkelijk eindigen per 1 november 2022. Maar in het coalitieakkoord staat dat de tijdelijke corona-terrassen mogen blijven, tenzij er sprake is van overlast. Bewoners worden dus geacht aan te tonen dat er sprake is van overlast. De VVAB helpt bewoners die bezwaarschriften willen indienen zodra dat nodig is.

Meer informatie op de website van VVAB.

Kaart gemeente Amsterdam met overzicht van tijdelijke terrassen en vergunningen.

16 – 18 September Klassiek op het Amstelveld

Klassiek op het Amstelveld is een driedaags festival dat een podium biedt voor jong klassiek talent en de sterren van de toekomst. Wij brengen talenten vanuit de hele wereld samen en laten zien dat afkomst en leeftijd bij klassieke muziek geen rol mag spelen. Dat doen we door met ons internationaal netwerk een platform en podium te bieden waar jong talent niet alleen de eerste stap richting klassieke muziek kan zetten, maar zich gedurende de jaren ook kan doorontwikkelen.

Het festival is gratis toegankelijk.

Meer informatie en programma

21 September Zomerbijeenkomst van Aanpak Binnenstad

Programma Aanpak Binnenstad is zo’n twee jaar geleden van start gegaan. Een mooi moment om hier, samen met inwoners, ondernemers en instellingen vanuit de binnenstad, bij stil te staan; waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar willen we naar toe?

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 21 september vanaf 19:30 in De Bazel, Vijzelstraat 32.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Meer informatie en aanmelden

14 September bijeenkomst en inspraak nieuw stedelijk beleidskader horeca en terrassen

Elk stadsdeel heeft op dit moment eigen beleid voor horeca en terrassen. Daardoor gelden in gelijke gevallen niet altijd dezelfde regels. Het nieuwe beleidskader voor horeca en terrassen geldt voor de hele stad. U kunt tot en met 13 oktober 2022 uw mening geven over het nieuwe beleidskader.

Op 14 september is er voor stadsdeel Centrum van 19.00 tot 21.00 een bijeenkomst in de Zuiderkerk.

Meer informatie en aanmelden

Filmopnames Reguliersgracht van 22 tot 26 Augustus

Zoals al aangekondigd staan in de week van maandag 22 tot vrijdag 26 Augustus op de Reguliersgracht tussen de Herengracht en Keizersgracht filmopnames gepland voor de TV productie “A Small Light” over Miep Gies, bekend van Anne Frank.

Vanuit N8W8 is contact geweest met de locatie manager over mogelijke overlast die verder gaat dan alleen de filmlocatie door afzettingen en tijdelijke opheffing parkeerplaatsen. Ten behoeve van de buurt ontvangt N8W8 ook een bijdrage van de filmmaatschappij als dank voor de geboden gastvrijheid om op een later moment iets te organiseren. Na de vakantieperiode (begin September) zullen we met de buurt overleggen wat we daar het beste mee kunnen doen.

Bewonersbrief filmopnames in het Nederlands en in het Engels

Tekeningen van het verkeersplan

Ambassadeursoverleg

Onlangs is het ambassadeursoverleg met de gemeente na corona weer opgestart.

Aan de orde kwam onder andere:

 • De aanpak binnenstad. Zie voor meer informatie: https://www.amsterdam.nl/stadsdelen/centrum/aanpak-binnenstad
 • Gebiedsprofiel
 • Uitstel ondergrondse fietsenstalling Rembrandtplein
 • Hosts: locaties en werkinstructies
 • Bijenkorf file vanaf de Stopera
 • Autoparkeren
 • Tijdstippen beschikbaarheid handhaving
 • Escape biedt sportgelegenheid voor bewoners
 • Fietsenstalling De Munt
 • Aanspreekpunt voor bewoners tijdens uitgaansavonden
 • Contact met nieuwe bewoners

Het volgende ambassadeursoverleg vindt plaats in September en zal naar verwachting als thema hebben de rollen hospitality en taxi hosts, handhaving (THOR, en  Gebruik) en politie.